Δημήτρης Πανόπουλος
Speaker

Δημήτρης Πανόπουλος

Αναλυτής Δεδομένων Αγοράς Εργασίας, Προϊστάμενος Μονάδας Έρευνας και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων